#Dluhopisový rádce

Radíme lidem, komu nenaletět!
Menu

Emise korporátních dluhopisů pod lupou

Vydání dluhopisu není tak snadný proces, jak se může zdát. Aby nová emise přišla na svět, je potřeba mít znalosti souvisejících právních norem a postupů. Dneska si projdeme celý proces vydání dluhopisů, který je zajímavý nejen pro firmy, ale i pro samotné investory.

V rámci nedávno spuštěného projektu srovnávač dluhopisů bylo na vzorku víc než tisíce dluhopisů zjištěno hned několik dominantních odvětví. „Z pohledu počtu emisí přichází nejvíc korporátních dluhopisů z peněžnictví a pojišťovnictví. Takových dluhopisů je víc než čtvrtina,” říká ekonom a analytik skupiny CFG Vladimír Pikora. Následují developeři, jejichž dluhopisy tvoří pětinu všech korporátních dluhopisů.

„O trochu méně připadá na stavebnictví. Jedenáct procent činí maloobchod a velkoobchod. Ostatní oblasti ekonomiky již netvoří ani deset procent trhu,“ dodává Pikora k datům ze srovnávače. Firmy podle něj získané prostředky využívají na střednědobé investice do modernizace strojů, rozvoj společnosti, zvýšení výrobních kapacit nebo na nákup pozemků či nemovitostí.

Aby firma mohla úspěšně vydat emisi, je potřeba mít splněno hned několik právních podmínek. Patří mezi ně:

Určitě jste se setkali s mnoha články v médiích, které nazývají trh s dluhopisy obří neregulovanou bublinou. Klíčovým prvkem je proto zajištění – ideálně nemovitostmi, pohledávkami nebo nějakým dalším typem zajištění. Stále vyhledávanějším instrumentem pro zajištění je agent pro zajištění. To je mediátor mezi emitentem a investorem. Pokud půjde všechno podle plánu, nebude agent vůbec potřeba. V případě, kdy dojde k nesplácení závazků, agent ihned zakročí a poskytne emitentům pomoc. Současně zaštiťuje komunikaci s investory.

Ty nejbezpečnější emise jsou zajištěné do výše sta procent investice nemovitostmi v prvním pořadí. O tyto emise je tradičně nejvyšší zájem.

Po úspěšném vydání emise je potřeba zajistit její prodej investorům. To může být poměrně nákladná propagace a pro některé emitenty oříšek. Je potřeba připravit prezentaci, na kterou bude směřován výkonnostní marketing a další dílčí aktivity k získání investorů.

Prodejem emise investorům to však zdaleka nekončí. Po celou dobu až do splatnosti je třeba být s investory v kontaktu, pravidelně jim zasílat výnosy (obvykle kvartálně), sdělovat jim novinky, odvádět srážkovou daň na příslušné správní orgány a zajišťovat další procesní kroky, které emitenta naplno zaměstnají po dobu zbývajících několika let, než dojde ke splatnosti dluhopisů.

„Víme, že nemálo emitentů si na celém procesu vylámalo zuby. Také víme, že nejeden investor naletěl na nezajištěných investicích a spálil se. I když doba i média jsou ke korporátním dluhopisům nelítostná, Dluhopisomat pomáhá úspěšně již několik let na obou stranách. Důkladné prověření emitentů a zdraví nabízené firmy je přitom zcela klíčové,” dodává Pikora.

Zdroj: Peníze.cz

zpět na výpis