#Dluhopisový rádce

Radíme lidem, komu nenaletět!
Menu
Název společnosti

EMTC – Czech a.s.

HISTORIE SPOLEČNOSTI

Česká obchodní společnost založená roku 2003 podnikatelem Tomášem Bártou, která do roku 2019 nabízela dluhopisy za účelem financování svých projektů jako např. Lipa Learning nebo AirJobs.cz.

Odkaz na Veřejný rejstřík a Sbírku listin portálu Justice.cz zde.

ČTĚTE:Na emitenty jako iConsulting 4 Companies či EMTC zase věřitelé podali insolvenční návrh, druhá ze zmíněných firem z portfolia podnikatele Tomáše Bárty i tak přesto lanaří nové klienty na bezmála sedmiprocentní výnos.“ (deník E15, str. 6)

V médiích o sobě Bárta dával znát, že EMTC – Czech a.s. získala strategického partnera ve společnosti IMP a Bártovu aplikaci Lipa Learning, na kterou mj. dluhopisy vydával, díky tomu ocenili na miliardu viz zpráva ČTK zde. Ano, “ocenili”. Disponuje však reálně společnost takovými finančními prostředky, aby v případě problémů dokázala vyplatit všechny své investory???

Dle posledních dostupných údajů o hospodaření EMTC ke dni 31. 12. 2018 byla firma ve ztrátě -296 737 000 Kč a měla závazky v hodnotě enormních  602 422 000 Kč, oproti vlastnímu kapitálu, jehož hodnota byla rovněž záporná a sice -479 059 000 Kč. Z toho jasně plyne, že je skupina EMTC předlužená. Emitent sice uvádí, že jeho projekty AirJobs, Lipa Learning a GLA Studio byly dne 30. 9. 2016 oceněny znaleckým posudkem na 579 000 000 Kč, nicméně závazky emitenta jsou o téměř 100 000 000 Kč vyšší!!!

Dále je třeba zmínit prospekt České národní banky, kterým se firma s oblibou zašťituje.

Je zde uvedeno: obsahuje údaje požadované příslušnými právními předpisy nezbytné k tomu, aby investor mohl učinit rozhodnutí, zda cenný papír nabude či nikoli.

Prospekt má však pouze informativní charakter. Málokterý z telefonicky oslovených občanů (potenciálních investorů) plně chápe jeho význam a spoléhá na to, že zaštítila-li dluhopisy Česká národní banka, musejí být přeci pořádku. Prospekt totiž neposuzuje reálnost podnikatelského záměru emitenta, jeho celkovou bonitu a nedává do souvislostí také emitentovy ostatní podnikatelské aktivity.

Hlavní rizika specifická pro emitenta – spol. EMTC – Czech a.s.:

Zdroj: ČNB

Dále prospekt str. 26 Riziko stávajícího zadlužení emitenta:

Zdroj: ČNB

Alarmující je, že společnost Fichtner Investment Advisor výslovně NEDOPORUČILA zařadit dluhopisy Lipa Larning s.r.o. do portfolia klientů Fichtner viz tento dokument.

Tady je jejich vyjádření k věci ze dne 25. 7. 2017: Starší emise dluhopisů jsou nelikvidní. Máme zkušenosti s investorem, který nakoupil starší emisi dluhopisů Lipa Learning4. S dluhopisy se nikde veřejně neobchoduje a společnost je nechce odkoupit zpět. Podle emisních podmínek může investor požádat společnost o předčasné splacení, ale společnost musí se splacením souhlasit. To se zatím nestalo. Investor tak drží nelikvidní investici a nemůže ji předčasně prodat. Musí čekat na splacení dluhopisu. Dluhopis je nelikvidní. To je další důvod, proč dluhopis nedoporučujeme klientům Fichtner s.r.o. do portfolia.

Závěr: Do dluhopisů společnosti Lipa Learning nedoporučujeme našim klientům investovat. Dluhopisy nesplňují naše požadavky na Wealth Protection přístup. Dluhopisy emituje společnost bez ratingu se záporným vlastním kapitálem. Majitel společnosti Lipa je v insolvenci a dluhopisy jsou nelikvidní. Místo investice do jednotlivých dluhopisů doporučujeme investovat do dluhopisových fondů. Investicí do dluhopisových fondů jsme schopni koupit diverzifikované dluhopisové portfolio s daleko nižším kreditním rizikem.

Zdroj: Cms.backend.efrank.cz

Ještě si stále myslíte, že kdyby Bárta zkrachoval, zvládl by tady a teď vyplatit všechny investory? My o tom silně pochybujeme!

Výhrady auditora v letech 2016 a 2017 ke společnosti EMTC – Czech a.s. uvedené v prospektu ČNB na str. 13:

Zdroj: ČNB

VIZITKA PODNIKATELE

Podnikatel Tomáš Bárta toho na svůj věk zvládl poměrně mnoho. Tento muž ročník 1982 si postupně založil množství společností (akciovky, s.r.o.), téměř všechny jsou však ztrátové, tedy každoročně vykazují záporný hospodářský výsledek.

Viz odkaz na Živnostenský rejstřík zde.

Pan Bárta se zřejmě drží hesla: „Abys vydělal statisíce, musíš točit miliony.“ Tyto statisíce však jdou z kapes důvěřivých investorů, které jeho společnost EMTC – Czech a.s. i několikrát denně obvolávalal s nabídkou pochybných dluhopisů viz naše rubrika Autentické příběhy.

Na podnikatele Bártu byl již třikrát podán insolvenční návrh viz Insolvenční rejstřík zde, dále zde a zde.

Insolvenčí návrh byl rovněž podán na společnost EMTC – Czech a.s. viz Insolvenční rejstřík zde, dále na jeho společnost EMTC-Business s.r.o. viz Insolvenční rejstřík zde a rovněž na společnost Lipa Learning s.r.o. viz Insolvenční rejstřík zde.

 

EKONOMICKÉ UKAZATELE společností, kde figuruje Tomáš Bárta.

Ve většině případů uvádějí záporný hospodářský výsledek, a tedy jasnou převahu cizích zdrojů nad vlastním kapitálem.

Čtenáři si je mohou dohledat přímo v Obchodním rejstříku, v konkrétní Sbírce listin.

* VH = výsledek hospodaření

* částky jsou uvedeny před zdaněním

* uvedená data jsou za posledních 5 let, ale i mnohá starší data jednotlivých firem vykazují podobně záporné hodnoty

 

EMTC – Czech a.s.

2014 VH: -58 802 000 Kč (vlastní kapitál: -73 613 000 Kč, cizí zdroje: 158 842 000 Kč)

2015 VH: -71 627 000 Kč (vlastí kapitál: -145 240 000 Kč, cizí zdroje: 262 248 000 Kč)

2016 VH: -94 030 000 Kč (vlastí kapitál: -239 271 000 Kč, cizí zdroje: 325 562 000 Kč)

2017 VH: 58 663 000 Kč (vlastní kapitál: -180 608 000 Kč, cizí zdroje: 406 605 000 Kč)

2018 VH: -296 737 000 Kč (vlastní kapitál: -479 059 000 Kč, cizí zdroje: 602 422 000 Kč)

 

Lipa Learning s.r.o.

2014 VH: -9 355 000 Kč (vlastní kapitál: -4 376 000 Kč, cizí zdroje: 9 086 000 Kč)

2015 VH: -37 106 000 Kč (vlastní kapitál: -45 629 000 Kč, cizí zdroje: 116 368 000 Kč)

2016 VH: -46 451 077 Kč (vlastní kapitál: -97 079 966 Kč, cizí zdroje: 186 248 281 Kč)

2017 VH: -48 169 406 Kč (vlastní kapitál: 104 752 000 Kč, cizí zdroje: 240 416 000 Kč)

2018 VH: -288 929 Kč (-184 178 000 Kč, cizí zdroje 210 539 000 Kč)

 

EMTC – Servis s.r.o.

2014 VH: 552 000 Kč (vlastní kapitál: 2 386 000 Kč, cizí zdroje: 4 312 000 Kč)

2015 VH: 185 000 Kč (vlastní kapitál: 2 954 000 Kč, cizí zdroje: 2 583 000 Kč)

2016 VH: -3 092 246 Kč (vlastí kapitál: -142 262 Kč, cizí zdroje: 1 903 028 Kč)

2017 VH: 158 605 Kč (vlastní kapitál: -18 047 Kč, cizí zdroje: 1 429 216 Kč)

2018 VN: 211 000 Kč (vlastní kapitál 194 000 Kč, cizí zdroje 343 000 Kč)

 

EMTC – Business s.r.o.

2014 VH: -4 652 000 Kč (vlastní kapitál: -2 164 000 Kč, cizí zdroje: 2 219 000 Kč)

2015 VH: 37 000 Kč (vlastní kapitál: -162 000 Kč, cizí zdroje: 3 038 000 Kč)

2016 VH: 917 471 Kč (vlastní kapitál: 755 937 Kč, cizí zdroje: 3 263 361 Kč)

2017 VH: -8 066 027,27 Kč (vlastní kapitál: -7 310 000 Kč, cizí zdroje: 9 245 000 Kč)

2018 VH: 52 000 (vlastní kapitál: -7 237 000 Kč Kč, cizí zdroje: 17 355 000 Kč)

 

EMTC Real Estate a.s.

2014 VH: -5 000 Kč (vlastní kapitál: 1 027 000 Kč, cizí zdroje: 0 Kč)

2015 (není k dispozici)

2016 VH: -2 780 000 Kč  (vlastní kapitál: -1 775 000 Kč, cizí zdroje: 58 853 000 Kč)

2017 (ekonomické ukazatele za toto období ve Sbírce listin ke dni 10. 1. 2019 chybí, což odporuje Zákonu o účetnictví; postup firmy je tedy nelegální a hrozí jí pokuta nebo dokonce likvidace, pokud údaje řádně nedoplní)

2018 VH: -347 000 Kč (-1 879 000 Kč, cizí zdroje 65 197 000 Kč)

 

EMTC – GLA s.r.o.

20142016 (za toto období nejsou ukazatele k dispozici, společnost tou dobou ještě neexistovala)

2017 VH: -5 836 532 Kč (vlastní kapitál: -4 836 533 Kč, cizí zdroje: 60 303 098 Kč)

2018 VH: -242 000 Kč (vlastní kapitál -5 079 000 Kč, cizí zdroje 60 895 000)

 

Coverage s.r.o.

2014 VH: 33 000 Kč (vlastní kapitál: 484 000 Kč, cizí zdroje: 1 363 000 Kč)

2015 VH: 26 000 Kč (vlastí kapitál: 504 000 Kč, cizí zdroje: 970 000 Kč)

2016 VH: 46 725 Kč (vlastní kapitál: 542 174 Kč, cizí zdroje: 607 040 Kč)

2017 VH: 22 839 000 Kč (vlastní kapitál: 23 279 000 Kč, cizí zdroje: 192 000 Kč)

2018 VH:  nedostupný údaj => výkaz zisku a ztráty za 2018 nebyl k 20. 1. 2020 ve Sbírce listin zveřejněn (vlastní kapitál: 23 716 000Kč, cizí zdroje: 16 411 000 Kč)

 

Personal ONE s.r.o.

2014 VH: -3 699 000 Kč (vlastní kapitál: -2 392 000 Kč, cizí zdroje: 8 598 000 Kč)

2015 VH: -28 072 000 Kč (vlastí kapitál: -27 015 000 Kč, cizí zdroje: 36 148 000 Kč)

2016 VH: -46 636 395 Kč (vlastní kapitál: -77 101 023 Kč, cizí zdroje: 116 437 314 Kč)

2017 VH: -25 106 367,29 Kč (vlastní kapitál: -98 757 890 Kč, cizí zdroje: 176 564 790 Kč)

2018 VH: -23 026 000 Kč (vlastní kapitál -121 870 000 Kč, cizí zdroje 123 487 000 Kč)

 

BT Podolí s.r.o.

2018 VH: -10 000 Kč (cizí zdroje 1 000 Kč, vlastní kapitál > informace chybí)

Psalo se

Trh s dluhopisy se ochladí, ČNB omezila privátní emise

Zpřísnění pravidel pro prodej dluhopisů a růst úrokových sazeb nepříznivě ovlivní trh s rizikovými dluhopisy.

čtěte více

Bártova EMTC chystá obří emisi bondů

Holdingová firma EMTC – Czech podnikatele Tomáše Bárty nabídne investorům obřídluhopisový balík o objemu až tří miliard korun. Výtěžek z prodeje nezajištěných bondůpoputuje na financování Bártových dceřinek působících v oblasti informačních technologií a vzdělávání.

čtěte více

Podnikové dluhopisy jsou hitem. Investory ale lákají i firmy, které neuspěly u bank

Nabídek podnikových dluhopisů v posledních letech přibývá. V době, kdy z peněz na spořicích účtech lidé získají úrok jen několik málo desetin procenta, není výjimkou, že alternativní firemní nabídky dluhopisů slibují až dvouciferný výnos. Problém ale je, že mezi emitenty figurují i velmi netransparentní společnosti nebo takové, které má stát na černé listině nespolehlivých plátců DPH.

čtěte více

Po telefonu se nabízejí pochybné dluhopisy s vysokým výnosem

Stovky dluhopisů neznámých českých firem za miliardy korun pokoutně nabízené poradci po telefonu jako unikátní investiční příležitost – a na první pohled vysoký výnos mnohdy krytý firmou s miniaturním základním jměním nebo rovnou s insolvencí na krku. Tak vypadá trh s privátními nabídkami bondů pět let poté, co na něj Česká národní banka přestala dohlížet. Ve zbytku roku poradci svou aktivitu zřejmě ještě vystupňují.

čtěte více

Vítejte v pekle – Finanční šmejdi útočí

Je to smutné, ale je to tak, dluhopisy dnes může emitovat opravdu každý. Opravdu každý finanční šmejd vás může podvést, svléct do naha, pokud nedáte pozor.

čtěte více

Dluhopisový gigant EMTC: Na hraně možností

Investování do dluhopisů vyvolává značné spekulace. Přispěla k tomu nejen nedostatečná legislativa, ale také krachy několika dluhopisových emitentů jako například Zoot, Triload Invest nebo SEDMA Praha.

čtěte více
zpět na výpis