#Dluhopisový rádce

Radíme lidem, komu nenaletět!
Menu
Název společnosti

EMTC – Czech a.s.

HISTORIE SPOLEČNOSTI

Česká obchodní společnost založená roku 2003 podnikatelem Tomášem Bártou, která nabízí dluhopisy za účelem financování svých projektů jako např. Lipa Learning nebo AirJobs.cz.

Odkaz na Veřejný rejstřík a Sbírku listin portálu Justice.cz zde.

ČTĚTE:Na emitenty jako iConsulting 4 Companies či EMTC zase věřitelé podali insolvenční návrh, druhá ze zmíněných firem z portfolia podnikatele Tomáše Bárty i tak přesto lanaří nové klienty na bezmála sedmiprocentní výnos.“ (deník E15, str. 6)

Pochybnosti vzbuzuje také fakt, že chcete-li se dovolat na infolinku společnosti EMTC – Czech a.s. číslo: 252 252 252 a řešit své investice, opakovaně se Vám ozývá pouze záznamník…

V médiích o sobě Bárta dává znát, že EMTC – Czech a.s. získala strategického partnera ve společnosti IMP a Bártovu aplikaci Lipa Learning, na kterou mj. dluhopisy vydává, díky tomu ocenili a miliardu viz zpráva ČTK zde. Ano, “ocenili”. Disponuje však reálně společnost takovými finančními prostředky, aby v případě problémů dokázala vyplatit všechny své investory??? Dle posledních dostupných údajů o hospodaření společnosti sice firma dosáhla, během roku 2017, zisku 58 663 000 Kč, avšak hodnota cizích zdrojů 406 605 000 Kč výrazně převyšuje hodnotu vlastního kapitálu -180 608 000 Kč, který je navíc mínusový.

Dále je třeba zmínit prospekt České národní banky, kterým se firma s oblibou zašťituje.

Je zde uvedeno: obsahuje údaje požadované příslušnými právními předpisy nezbytné k tomu, aby investor mohl učinit rozhodnutí, zda cenný papír nabude či nikoli.

Prospekt má však pouze informativní charakter. Málokterý z telefonicky oslovených občanů (potenciálních investorů) plně chápe jeho význam a spoléhá na to, že zaštítila-li dluhopisy Česká národní banka, musejí být přeci pořádku. Prospekt totiž neposuzuje reálnost podnikatelského záměru emitenta, jeho celkovou bonitu a nedává do souvislostí také emitentovy ostatní podnikatelské aktivity.

Hlavní rizika specifická pro emitenta – spol. EMTC – Czech a.s. str. 16 prospektu:

Zdroj: ČNB

Dále prospekt str. 24 Rizika stávajícího zadlužení emitenta:

Zdroj: ČNB

Alarmující je, že společnost Fichtner Investment Advisor výslovně NEDOPORUČILA zařadit dluhopisy Lipa Larning s.r.o. do portfolia klientů Fichtner viz tento dokument.

Tady je jejich vyjádření k věci ze dne 25. 7. 2017: Starší emise dluhopisů jsou nelikvidní. Máme zkušenosti s investorem, který nakoupil starší emisi dluhopisů Lipa Learning4. S dluhopisy se nikde veřejně neobchoduje a společnost je nechce odkoupit zpět. Podle emisních podmínek může investor požádat společnost o předčasné splacení, ale společnost musí se splacením souhlasit. To se zatím nestalo. Investor tak drží nelikvidní investici a nemůže ji předčasně prodat. Musí čekat na splacení dluhopisu. Dluhopis je nelikvidní. To je další důvod, proč dluhopis nedoporučujeme klientům Fichtner s.r.o. do portfolia.

Závěr: Do dluhopisů společnosti Lipa Learning nedoporučujeme našim klientům investovat. Dluhopisy nesplňují naše požadavky na Wealth Protection přístup. Dluhopisy emituje společnost bez ratingu se záporným vlastním kapitálem. Majitel společnosti Lipa je v insolvenci a dluhopisy jsou nelikvidní. Místo investice do jednotlivých dluhopisů doporučujeme investovat do dluhopisových fondů. Investicí do dluhopisových fondů jsme schopni koupit diverzifikované dluhopisové portfolio s daleko nižším kreditním rizikem.

Zdroj: Cms.backend.efrank.cz

Tomáš Bárta opakovaně uvádí, že jeho klíčové projekty Lipa a AirJobs.cz byly znaleckými posudky oceněny na 297 milionů a 191 milionů, přičemž jejich hodnota může být ještě mnohem vyšší… Toto jsou však pouze hypotetické úvahy viz Výroční zpráva EMTC – Czech a.s. z roku 2016:

Zdroj: Výroční zpráva EMTC – Czech 2016

Realita je taková, že dle Výkazu zisku a ztráty za rok 2017 (poslední veřejně dostupný údaj o hospodaření společnosti Lipa Learning, s.r.o.), je tato společnost ZTRÁTOVÁ. Její výsledek hospodaření činil -48 169 406 a rok předtím -46 451 077 !!! Ztráta společnosti se tedy během roku 2017 ještě navýšila!

Zdroj: Sbírka listin

Dle účetní závěrky za rok 2016 činil výsledek hospodaření společnosti EMTC – Czech a.s. -94 030 000 Kč (vlastí kapitál: -239 271 000 Kč, cizí zdroje: 325 562 000 Kč) a dle účetní závěrky za rok 2017 činil výsledek hospodaření 58 663 000 Kč (vlastní kapitál: -180 608 000 Kč a cizí zdroje: 406 605 000 Kč). Ten byl sice již plusový, avšak cizí zdroje opět více jak dvojnásobně převyšovaly vlastní kapitál společnosti!

Ještě stále si myslíte, že kdyby Bárta tady a teď zkrachoval, zvládl by vyplatit všechny investory? My o tom silně pochybujeme!

Výhrady auditora v letech 2015, 2016 ke společnosti EMTC – Czech a.s. uvedené v prospektu ČNB:

 

Zdroj: ČNB

VIZITKA PODNIKATELE

Podnikatel Tomáš Bárta toho na svůj věk zvládl poměrně mnoho. Tento muž ročník 1982 si postupně založil 9 společností (dvě akciovky, sedm s.r.o.). Téměř všechny jsou však ztrátové, tedy každoročně vykazují záporný hospodářský výsledek.

Viz odkaz na Živnostenský rejstřík zde.

Pan Bárta se zřejmě drží hesla: „Abys vydělal statisíce, musíš točit miliony.“ Tyto statisíce však jdou z kapes důvěřivých investorů, které jeho společnost EMTC – Czech i několikrát denně obvolává s nabídku pochybných dluhopisů viz naše rubrika Autentické příběhy.

Podnikatel Tomáš Bárta také skončil již dvakrát v insolvenci viz Insolvenční rejstřík zde a dále zde.

Tomáš Bárta si také zřídil vlastní webovou stránku, kde přesvědčuje potenciální i stávající investory o tom, že je bonitní. Už samotná podoba stránek budí nedůvěru. Úspěšný podnikatel „za vodou“ by si jistě mohl dovolit mnohem kvalitnější grafické i obsahové zpracování viz www.tomasbarta.eu.

 

EKONOMICKÉ UKAZATELE společností, kde figuruje Tomáš Bárta.

Ve většině případů uvádějí záporný hospodářský výsledek, a tedy jasnou převahu cizích zdrojů nad vlastním kapitálem.

Čtenáři si je mohou dohledat přímo v Obchodním rejstříku, v konkrétní Sbírce listin.

* VH = výsledek hospodaření

* částky jsou uvedeny před zdaněním

* uvedená data jsou za poslední 4 roky, ale i mnohá starší data jednotlivých firem vykazují podobně záporné hodnoty

* společnost BT Podolí s.r.o. byla založena teprve v roce 2018 a v Obchodním rejstříku bude účetní závěrka dostupná nejdříve po 31. 3. 2019

 

EMTC – Czech a.s.

2014 VH: -58 802 000 Kč (vlastní kapitál: -73 613 000 Kč, cizí zdroje: 158 842 000 Kč)

2015 VH: -71 627 000 Kč (vlastí kapitál: -145 240 000 Kč, cizí zdroje: 262 248 000 Kč)

2016 VH: -94 030 000 Kč (vlastí kapitál: -239 271 000 Kč, cizí zdroje: 325 562 000 Kč)

2017 VH: 58 663 000 Kč (vlastní kapitál: -180 608 000 Kč, cizí zdroje: 406 605 000 Kč)

mezitímní VH k 30. 6. 2018: -69 988 000 Kč (vlastní kapitál: -343 025 000 Kč, cizí zdroje: 731 928 000 Kč)

Lipa Learning s.r.o.

2014 VH: -9 355 000 Kč (vlastní kapitál: -4 376 000 Kč, cizí zdroje: 9 086 000 Kč)

2015 VH: -37 106 000 Kč (vlastní kapitál: -45 629 000 Kč, cizí zdroje: 116 368 000 Kč)

2016 VH: -46 451 077 Kč (vlastní kapitál: -97 079 966 Kč, cizí zdroje: 186 248 281 Kč)

2017 VH: -48 169 406 Kč (vlastní kapitál: 104 752 000 Kč, cizí zdroje: 240 416 000 Kč)

EMTC – Servis s.r.o.

2014 VH: 552 000 Kč (vlastní kapitál: 2 386 000 Kč, cizí zdroje: 4 312 000 Kč)

2015 VH: 185 000 Kč (vlastní kapitál: 2 954 000 Kč, cizí zdroje: 2 583 000 Kč)

2016 VH: -3 092 246 Kč (vlastí kapitál: -142 262 Kč, cizí zdroje: 1 903 028 Kč)

2017 VH: 158 605 Kč (vlastní kapitál: -18 047 Kč, cizí zdroje: 1 429 216 Kč)

EMTC – Business s.r.o.

2014 VH: -4 652 000 Kč (vlastní kapitál: -2 164 000 Kč, cizí zdroje: 2 219 000 Kč)

2015 VH: 37 000 Kč (vlastní kapitál: -162 000 Kč, cizí zdroje: 3 038 000 Kč)

2016 VH: 917 471 Kč (vlastní kapitál: 755 937 Kč, cizí zdroje: 3 263 361 Kč)

2017 VH: -8 066 027,27 Kč (vlastní kapitál: -7 310 000 Kč, cizí zdroje: 9 245 000 Kč)

EMTC Real Estate a.s.

2014 VH: -5 000 Kč (vlastní kapitál: 1 027 000 Kč, cizí zdroje: 0 Kč)

2015 (není k dispozici)

2016 VH: -2 780 000 Kč  (vlastní kapitál: -1 775 000 Kč, cizí zdroje: 58 853 000 Kč)

2017 (ekonomické ukazatele za toto období ve Sbírce listin ke dni 10. 1. 2019 chybí, což odporuje Zákonu o účetnictví; postup firmy je tedy nelegální a hrozí jí pokuta nebo dokonce likvidace, pokud údaje řádně nedoplní)

EMTC – GLA s.r.o.

20142016 (za toto období nejsou ukazatele k dispozici, společnost tou dobou ještě neexistovala)

2017 VH: -5 836 532 Kč (vlastní kapitál: -4 836 533 Kč, cizí zdroje: 60 303 098 Kč)

Coverage s.r.o.

2014 VH: 33 000 Kč (vlastní kapitál: 484 000 Kč, cizí zdroje: 1 363 000 Kč)

2015 VH: 26 000 Kč (vlastí kapitál: 504 000 Kč, cizí zdroje: 970 000 Kč)

2016 VH: 46 725 Kč (vlastní kapitál: 542 174 Kč, cizí zdroje: 607 040 Kč)

2017 VH: 22 839 000 Kč (vlastní kapitál: 23 279 000 Kč, cizí zdroje: 192 000 Kč)

Personal ONE s.r.o.

2014 VH: -3 699 000 Kč (vlastní kapitál: -2 392 000 Kč, cizí zdroje: 8 598 000 Kč)

2015 VH: -28 072 000 Kč (vlastí kapitál: -27 015 000 Kč, cizí zdroje: 36 148 000 Kč)

2016 VH: -46 636 395 Kč (vlastní kapitál: -77 101 023 Kč, cizí zdroje: 116 437 314 Kč)

2017 VH: -25 106 367,29 Kč (vlastní kapitál: -98 757 890 Kč, cizí zdroje: 176 564 790 Kč)

Psalo se

Trh s dluhopisy se ochladí, ČNB omezila privátní emise

Zpřísnění pravidel pro prodej dluhopisů a růst úrokových sazeb nepříznivě ovlivní trh s rizikovými dluhopisy.

čtěte více

Bártova EMTC chystá obří emisi bondů

Holdingová firma EMTC – Czech podnikatele Tomáše Bárty nabídne investorům obřídluhopisový balík o objemu až tří miliard korun. Výtěžek z prodeje nezajištěných bondůpoputuje na financování Bártových dceřinek působících v oblasti informačních technologií a vzdělávání.

čtěte více

Podnikové dluhopisy jsou hitem. Investory ale lákají i firmy, které neuspěly u bank

Nabídek podnikových dluhopisů v posledních letech přibývá. V době, kdy z peněz na spořicích účtech lidé získají úrok jen několik málo desetin procenta, není výjimkou, že alternativní firemní nabídky dluhopisů slibují až dvouciferný výnos. Problém ale je, že mezi emitenty figurují i velmi netransparentní společnosti nebo takové, které má stát na černé listině nespolehlivých plátců DPH.

čtěte více

Po telefonu se nabízejí pochybné dluhopisy s vysokým výnosem

Stovky dluhopisů neznámých českých firem za miliardy korun pokoutně nabízené poradci po telefonu jako unikátní investiční příležitost – a na první pohled vysoký výnos mnohdy krytý firmou s miniaturním základním jměním nebo rovnou s insolvencí na krku. Tak vypadá trh s privátními nabídkami bondů pět let poté, co na něj Česká národní banka přestala dohlížet. Ve zbytku roku poradci svou aktivitu zřejmě ještě vystupňují.

čtěte více
zpět na výpis