#Dluhopisový rádce

Radíme lidem, komu nenaletět!
Menu

Gensys.cz: Další podezřelé dluhopisy

Dluhopisový trh je zaplaven spoustou dluhopisů vydávaných pochybnými společnostmi. Jedním z dalších podezřelých emitentů je společnost Gensys.cz. Proč její dluhopisy nebrat?

Dluhopisy v České republice může vydat kdokoli. Emitent nepotřebuje žádné povolení ani registraci u České národní banky (ČNB), která na finanční trh dohlíží, stačí jen dluhopisy vydat. Schválení prospektu dohledovým orgánem je potřeba pouze k jejich veřejné nabídce. Toho využívají četní podvodníci a podezřelí emitenti dluhopisů.

Další z podezřelých společností, před kterou je vhodné být na pozoru a raději se investici do jejích dluhopisů vyhnout, je společnost Gensys.cz s.r.o. Nabízí dluhopisy s tříletou splatností a 9% výnosem při minimální investici 25 tis. Kč. Proč jsou tyto dluhopisy podezřelé? Důvodů je hned několik.

Společnost Gensys.cz vznikla v roce 2016. Kromě zakladatelských listin nemá v obchodním rejstříku uložené žádné dokumenty, včetně povinných výkazů zisků a ztrát a rozvahy. Ani v emisních podmínkách neuvádí žádné hospodářské výsledky ani jiné informace o společnosti, pouze záměr, na který mají být dluhopisy využity. Už toto je dostatečný důvod dluhopisům se vyhnout, pokud tedy investor nemá rád zajíce v pytli.

Účel vydaných dluhopisů zní zajímavě. Ovšem zajímavý účel má každý podezřelý a zejména podvodný dluhopis, jak ukazuje kupříkladu případ dluhopisů Senior Trend. Záměrem společnosti Gensys.cz je „projekt na výchovu dětí zajímavým způsobem. Za splnění jednoduchých úkolů získávají „bobříky“, které pak mohou vyměnit například za sladkosti“. Ten ale nesouvisí s předmětem podnikání společnosti, o kterém firma uvádí „poskytujeme firmám služby z oblasti tvorby webových stránek a online marketingu“.

Na uvedený rozpor záměru dluhopisů a činnosti firmy jsme se dotázali prostřednictvím e-mailu info@gensys.cz uvedeného na webových stránkách společnosti. Od 27. 11. 2018, kdy byl odeslán, nepřišla ze společnosti žádná reakce. I to je podezřelé, zejména u společnosti, která tvrdí, že její podnikání je na internetu postavené.

Podezřelé jsou i další okolnosti. Společnost o sobě na svých internetových stránkách uvádí, že působí na českém internetu „od roku 2004“, což zdaleka neodpovídá zakládacím listinám hovořícím o založení společnosti k 11. 8. 2016. Mohlo by se sice jednat např. o změnu právní formy, např. OSVČ si následně založil společnost s ručením omezeným, tomu ale nic v dostupných materiálech nenasvědčuje.

Samotnou zakladatelskou listinu nepodepsal ani jednatel a jediný společník s vkladem 10 000 Kč Michal Frčka, ale nechal se zastoupit advokátem Petrem Čížkem, který k notáři vyslal svou koncipientku Lenku Svobodovou.

Záměrem dluhopisů je získat 5 mil. Kč – pro společnost se základním jměním 10 tis. Kč bez jakýchkoli dalších informací o hospodaření společnosti. I pokud se nejedná přímo o podvod, do takovýchto dluhopisů může investovat pouze velmi naivní člověk. Bohužel podle úspěšnosti podvodných společností je takových lidí v České republice více než dostatek…

Další podezřelé okolnosti jsou spíše jen drobnosti:

  • Ze stránek společnosti Gensys.cz na stránky dluhopisů Dluhopisy.Gensys.cz nevede žádný odkaz, jako by se společnost chtěla od dluhopisů distancovat.
  • Může se jednat o překlep, ale také může jít o námět k zamyšlení… Na stránkách o emisi stojí výrazně uvedeno: Nabídka je limitována a platí do vyprodání emise, tedy upsání 100 ks dluhopisů číslovaných 001 – 200“.
  • Nabídka investice do dluhopisů přišla třikrát:
    • V průběhu listopadu s nabídkou investice (tento jsem bohužel už smazal),
    • 27. 11. 2018 s oznámením, že prodej dluhopisů končí 30. 11. 2018,
    • 4. 12. 2018 s nabídkou investic do dluhopisů, jako by předešlé upozornění na poslední možnost investice nikdy nepřišlo.

Veškeré výše uvedené skutečnosti vedou k přesvědčení, že se přinejmenším jedná o velmi pochybnou investici, ne-li přímo o podvod. Protože se zároveň nabídka těchto podezřelých dluhopisů šíří, považujeme za důležité před touto emisí varovat.

Zdroj: Investujeme.cz

zpět na výpis