#Dluhopisový rádce

Radíme lidem, komu nenaletět!
Menu

Insolvenční správce je proti oddlužení podnikatele Bárty a „kreativnímu financování“ Natlandem

Insolvenční správce Jaroslav Brož nesouhlasí s návrhem na oddlužení Tomáše Bárty a doporučil na jeho majetek vyhlásit konkurz. Brož rovněž zpochybnil zákonnost nabídky na úvěrové financování zkrachovalého podnikatele předložený finanční skupinou Natland, který podle něj nabourává nezávislost a nestrannost celého insolvenčního řízení. Informoval o tom Marek Hermann ze serveru Rizikové dluhopisy.

Podle insolvenčního správce, jak napsal server, Bárta nesplňuje základní podmínky pro schválení oddlužení, mezi kterými je mimo jiné poctivý záměr dlužníka. Podnikatel rovněž zamlčel některé závazky svých věřitelů a také neodůvodněně zvýhodňoval některé věřitele tím, že jim vyplácel částky v hotovosti.

Tyto platby nejen že odporují zákonu o omezení plateb v hotovosti, ale navíc nejsou ani řádně zaneseny v Bártově vlastním účetnictví a neexistují na ně žádné oficiální doklady o těchto platbách, konstatoval server Rizikové dluhopisy.

Insolvenční správce ve svém odůvodnění zdůrazňuje: „Z výše uvedených skutkových zjištění plyne důvodná pochybnost, že Dlužník (Tomáš Bárta) jedná nepoctivě, lehkovážně a nedbale, jak před insolvenčním řízením, tak i v jeho průběhu a tedy, že je zde možno shledat existenci nepoctivého záměru Dlužníka.“

Jaroslav Brož podle serveru ve svém odůvodnění také upozorňuje na fakt, že uspokojení pohledávek věřitelů je zcela odvislé od výsledku soudního sporu o 10% podíl v energetické firmě, na který si Bárta dlouhodobě a neúspěšně klade nárok, jak již potvrdil i městský soud v Praze. Mimo to totiž podnikatel již nedisponuje žádným majetkem. „V případě neúspěchu bude výtěžnost zpeněžení minimální (bagatelní až nulová)”, uvádí Brož doslova.

Soud obstavil majetek „dluhopisové firmy“ EMTC – Czech

„Není pravdou, že insolvenční správce sdělil, že nemám žádný další majetek, který by mohl sloužit k uspokojení nároků mých současných věřitelů. Naopak dalšími významnými spory pro majetkovou podstatu jsou spory s Arca Investments či Arca Bohemia. V případě úspěchu těchto sporů lze očekávat významné uspokojení věřitelů v tomto řízení,“ citovala reakci Tomáše Bárty ČTK. Podle něj navíc není pravda, že si neúspěšně klade nárok na desetiprocentní podíl: „Vyhrál jsem rozhodující spor o splnění podmínek pro nabytí podílu, kde je již pravomocné rozhodnutí v můj prospěch a i potvrzené Nejvyšším soudem ČR.“

„Právě na podíl v energetické firmě oceněný na jednu miliardu korun má spadeno kontroverzní finanční skupina Natland, která do kauzy vstoupila s nabídkou na úvěrové financování Bártových sporů s majiteli energetické firmy a také těch v rámci insolvenčního řízení,“ sdělil portálu FAEI.cz Marek Hermann ze serveru Rizikovédluhopisy.cz.

Insolvenční správce však podle Hermanna varuje soud před tím, že přijetí této nabídky na „kreativního financování” by fakticky vedlo k financování Bárty i insolvenčního správce jedním subjektem. Brož, jak uvádí server, přímo vyslovuje obavu o obcházení zákona a nabourání nezávislosti insolvenčního řízení: „Mezi insolvenčním správcem a Dlužníkem nemusí z povahy věci jejich právního vztahu být shoda a jednotné financování může nabourávat nezávislost a nestrannost těchto dvou subjektů, neboť zájmy Dlužníka mohou být odlišné od zájmů representovaných insolvenčním správcem,“ uvádí ve svém odůvodnění.

Majitel předlužené EMTC Tomáš Bárta je v úpadku

„Není to zdaleka poprvé co se skupina Natland Tomáše Rašky dostává do sporu s insolvenčním správcem. Na její agresivní metody, často za hranou zákona, upozorňoval již před lety známý insolvenční správce Lee Louda, který se s jejími praktikami detailně seznámil v kauze o Rezidenci Kavčí Hory,“ konstatuje Marek Hermann.

Podle něj v tomto insolvenčním řízení Natland rovněž prosazoval reorganizaci na úkor konkurzu takovými metodami, že na něj musel Louda podat trestní oznámení. V obsáhlém šedesátistránkovém textu detailně popsal mechanismus založený taktéž na „kreativním financování“, jehož podstatou bylo, že úvěr ve výši 175 milionů korun poskytnutý Natlandem, skončil prostřednictvím série transakcí obratem zpět na jeho účtech. Zaplatil by tak sám sobě a byty v hodnotě přes sto milionů korun by získal téměř zadarmo. Vrchní soud dal tehdy Loudovi za pravdu, reorganizaci zrušil a poslal firmu do konkurzu. „Není proto divu, že se Jaroslav Brož k nabídce na „kreativní financování“ Natlandem nyní staví s důvodným podezřením,“ napsal server Rizikovédluhopisy.cz.

„Jde buď o absolutní nepochopení naší nabídky, nebo záměr interpretovat zcela odlišně od skutkového stavu,“ reagovala skupina Natland v ČTK. Její financování je prý podmíněno předchozím souhlasem insolvenčního soudu a insolvenčního správce. Další podmínka podle Natlandu předpokládá, že se Bárta vzdá veškerých případných přebytků v rámci svého oddlužení, a to ve prospěch věřitelů, fyzických osob a skupiny EMTC, jež jsou vlastníci dluhopisů této skupiny.

Zdroj: Faei.cz

 

 

zpět na výpis