#Dluhopisový rádce

Radíme lidem, komu nenaletět!
Menu

Investovali jste do emise Impuls2019? Mějte se na pozoru!

Internet zaplavila série dalších podivných dluhopisových emisí, které lákají na dvouciferný výnos a „jistou a transparentní investici nezávislou na výkyvech trhu“. Už na první pohled je ale patrné, že transparentní tato investice rozhodně není a o její návratnosti lze vcelku oprávněně pochybovat. Jedná se totiž o bondy ze série xxx2019, které vykazují všechny znaky prašivých dluhopisů. 

Již v březnu tohoto roku informoval spotřebitelsko-poradenský server Rizikovedluhopisy.cz o pochybných emisích Invest2019 a Pohoda2019. Na stejném principu byla vydána také emise Eko2019 a rovněž Impuls2019, jejíž webové stránky, jako jediné, stále fungují. Na zbylých třech zůstal pouze kontakt na emitenta, veškeré další podrobnosti o emisích a jejich účelu zmizely neznámo kam.

Ani web www.impuls2019.cz se však, co do objemu informací, nikterak nepředal. Po krátkém úvodu s ne příliš konkrétním popisem podnikatelského záměru, který spočívá v údajném budování sítě maloobchodních prodejen levného oblečení v rámci ČR a Slovenska, následují detaily dluhopisové emise. Ta čítá 200 ks obligací o nominální hodnotě 25 tis. Kč s ročním úrokem 12 %, přičemž stejně, jako tomu bylo u ostatních emisí, splatnost a zároveň konec upisovacího období jsou stanoveny na rok 2022.

Po Emisních podmínkách, které obsahují zjevné právní vady např., že se jedná o cenný papír na jméno, což je v rozporu se zákonem o dluhopisech, následuje záložka Otázky a odpovědi, kde se potenciální investor mj. dozví, že „dluhopisy jsou poměrně bezpečnou investicí pro konzervativní investory, kterým nabízejí zajímavý výnos a 100% návratnost.

To je, samozřejmě, holý nesmysl, kterým provozovatelé webu uvádějí investory v omyl. V případě nezajištěných firemních dluhopisů bez ratingu a prospektu ČNB jde o nanejvýš rizikovou investici,“ vyjádřila se Eliška Skřivanová, mluvčí webu Rizikovedluhopisy.cz.

Celou tuto změť absurdit pak dokresluje jednoduchý obrázek tikajících hodin bezplatně stažený z fotobanky Pixabay.com, který má zřejmě působit na investorovo podprahové vnímání, aby zbytečně neztrácel čas a s vytvořením objednávky neotálel.

Za emisemi přitom stojí známé dluhopisové firmy Direkto, Petlas CZ a Spice Space, zcela prokazatelně napojené na osobou podnikatele Miroslava Jirsy, nejméně jednou odsouzeného pro podvod. Z režie podnikatele pocházejí také dluhopisy společnosti HOPE STAV, konkrétně pak emise Ecosenior a Senior Trend. Splácení, přinejmenším jedné z nich je už nyní problematické.

Chci upozornit na podvodné jednání firmy Hope-stav s.r.o. Tato firma vydala v roce 2017 korporátní dluhopisy Senior trend. Ty jsem zakoupil v dobré víře, že vložené prostředky budou bezpečně a výhodně zhodnoceny. První malá splátka výnosů proběhla v pořádku, nicméně další dvě již nikoli. Přes opakované urgence firma neodpovídá a k výplatě výnosů nedošlo. Za vším stojí firma Petlas cz s.r.o. jednatele M. Jirsy. Při bližším zkoumání lze na internetu dohledat, že z vydávání korporátních dluhopisů si tato firma udělala hlavní předmět svého podnikání. Vydává další a další emise podvodných dluhopisů (Eko2019, E-mobility, Impuls2019, Brittex) za jediným účelem – vylákat z důvěřivých občanů peníze na sliby, o kterých dopředu ví, že je nebude plnit. To ostatně dokazují internetové diskuse. Zvažuji proto podat na firmu trestní oznámení pro podvod,“ uvedl ke kauze jeden z investorů, pan Z. Č. z Jeseníku.

Navzdory skutečnosti, že všechny tři společnosti emitují dluhopisy v řádech desítek milionů, nejsou jejich hospodářské výsledky transparentní. Zatímco společnost Spice Space uveřejnila ve Sbírce listin účetní závěrku naposledy za rok 2017, kdy vykázala nulový hospodářský výsledek a doložila pouze základní kapitál ve výši 2,5 mil. Kč, v případě firem Direkto a Petlas CZ je situace o poznání horší v tom, že účetní závěrku nezveřejnily vůbec, což je v rozporu se zákonem o účetnictví. Investoři tak nemají možnost se dozvědět, jak se společnostem reálně finančně daří, což může mít neblahý dopad na návratnost jejich finančních prostředků.

Zdroj: Bankovnipoplatky.com

zpět na výpis