#Dluhopisový rádce

Radíme lidem, komu nenaletět!
Menu

KOMENTÁŘ: Dluhopisové kasino nekončí, recese přinese firemní bankroty

Na trhu se v poslední době stále častěji objevují firemní dluhopisy s příslibem velmi atraktivního zhodnocení. Kdo do nich investuje, může hodně prodělat. Co varuje před jistou ztrátou, vysvětluje v komentáři na dvou příkladech investičního analytik Partners Martin Tománek.

Tomáš Nidetzký, člen bankovní rady České národní banky, zhruba před rokem varoval české střadatele před neuváženými investicemi do jednotlivých firemních dluhopisů. Situaci na našem trhu trefně přirovnal ke kasinu. Bohužel varování ČNB přišlo pozdě, stejně jako její snahy omezit nabídku těchto dluhopisů.

Dohledový benchmark č. 2/2019 přišel dlouho poté, co se mezi drobné české investory rozprodaly dluhopisy vysoce rizikových nebo dokonce podvodných firem v objemu několika miliard korun. Aktuální situace je taková, že investoři ztratili stovky milionů korun, a další stovky budou v dohledné době následovat. Zmíněné dluhopisové kasino si ukážeme na příkladech firem Zoot a EMTC.

E-shop Zoot se dostal do vážných problémů na začátku letošního roku, kdy požádal soud o ochranu před věřiteli. V rámci následné reorganizace firmy ztratili držitelé dluhopisů 90 procent své investice. Firma EMTC vydala dluhopisy v celkovém objemu více než 600 milionů korun, přičemž aktuálně své závazky nesplácí. Začátkem září proběhlo setkání vlastníků dluhopisů, na němž majitel firmy požádal o více času k řešení situace. Bohužel vzhledem k dlouhodobě velmi špatné finanční kondici EMTC potřebují držitelé dluhopisů hotový zázrak. Pravděpodobnost výrazné ztráty kapitálu je nepříjemně vysoká.

Každopádně je jasné, že dluhopisové kasino nemůžeme svést pouze na ČNB jako regulátora trhu. Chybu udělali samotní investoři, kteří se až příliš často zaměřovali pouze na nabízený výnos dluhopisu, aniž by se zabývali riziky. Stejně tak chybovali investiční zprostředkovatelé, kteří svým klientům nabízeli dluhopisy Zoot jako konzervativní investici s atraktivním výnosem. Četli tito zprostředkovatelé prospekt dluhopisů, aby pro své klienty vyhodnotili rizika? Varovných signálů blížící se finanční katastrofy totiž bylo víc než dost. Pojďme se na ně podívat.

Zoot: Neradostně neziskové výdejny radosti

Firma Zoot není pro spoustu Čechů jako největší tuzemský e-shop s módou rozhodně neznámá. Ve výroční zprávě za rok 2017 uvedla, že její misí je „šířit radost tím, že lidem přinese sílu a krásu módy.“ Můžeme si tam přečíst další zajímavé věci. Například že firma v roce 2015 zaznamenala nárůst tržeb o sto procent a patřila mezi nejrychleji rostoucí firmy Evropy. Takový příběh může zaujmout. A to jsme ještě nezmínili výnos dluhopisů na úrovni 6,5 procenta ročně. Známá značka, chytlavý příběh a pevný výnos 6,5 procenta ročně. Co víc si přát. Není divu, že dluhopisy doporučovali i různí zprostředkovatelé a poradci.

Ovšem mělo to jeden háček: pohled na hospodářské výsledky firmy radost rozhodně nepřinášel. Kdo si udělal domácí úkol a nahlédl do prospektu dluhopisu, konkrétně do části „Rizikové faktory“, mohl svou analýzu ukončit hned po prvním uvedeném riziku viz: „Hospodaření emitenta bylo v každém účetním období skončeném před datem vyhotovení Prospektu vždy ztrátové. V důsledku kumulace ztrát z minulých účetních období a nízké výši základního kapitálu a ostatních kapitálových fondů vykázal emitent k 31. prosinci 2016 zápornou hodnotu vlastního kapitálu ve výši minus 157,4 milionů korun. To znamená, že Emitent ztráty z podnikatelské činnosti financoval výraznou měrou prostřednictvím cizích zdrojů.“

Zkrátka Zoot ještě nevydělal ani korunu a spoléhal na dluh. Půjčit takové firmě peníze, respektive koupit její dluhopisy, vyžadovalo velkou dávku víry. A pojďme na druhý příklad, kde bylo víry zapotřebí ještě mnohem více.

EMTC: Jako váš auditor jsem znepokojen

Firma EMTC vydala dluhopisy opakovaně. Například v březnu 2018 nabídla investorům dluhopis se splatností za tři roky a velice atraktivním výnosem 7,5 procenta ročně. Avšak každý, kdo nahlédl do emisního dodatku k dluhopisům, si investici velice rychle rozmyslel. Firma vršila rok co rok samé ztráty. Vážné díry ve svém hospodaření se snažila lepit vydáváním dalších dluhopisů. Auditor ověřující výroční zprávu EMTC přitom už v roce 2015 upozornil na „stále více záporný vlastní kapitál“ a poukázal na „významnou nejistotu ohledně nepřetržitého trvání společnosti“. Ve své zprávě za rok 2017 mimo jiné napsal, že firma je vysoce závislá na úspěchu jediného projektu, který zůstává nedokončen.

Existovala tedy celá řada varovných signálů: opakované ztráty, záporný vlastní kapitál, znepokojený auditor, spoléhání na jeden projekt.

A budou další. Na to se můžete spolehnout

Doufejme, že po těchto zkušenostech budou investoři u firemních dluhopisů mnohem více ostražití. K bankrotu firem Zoot a EMTC došlo za celkově příznivých ekonomických podmínek, které nebudou trvat věčně. V posledních kvartálech je patrné výrazné zpomalení tempa růstu globální ekonomiky. Předpovídat příchod recese je jako po vzoru starých Římanů číst v ovčích vnitřnostech. Tuto náročnou disciplínu rád přenechám jiným.

Každopádně jedna věc se svou pravděpodobností blíží jistotě: během příští recese dojde ve firemní sféře ke skokovému nárůstu bankrotů. Případů typu Zoot či EMTC tedy bude mnohem více. Investoři, bděte.

Zdroj: iDnes.cz

zpět na výpis