#Dluhopisový rádce

Radíme lidem, komu nenaletět!
Menu

Maurice Bohemia a Sponge Factory Czech: Nevyplacené úroky z firemních dluhopisů a vykutálený jednatel

Není to tak dávno, kdy server Rizikovedluhopisy.cz informoval o kauze společnosti Sponge Factory Czech, která přestala vyplácet svým dluhopisovým investorům. Firma zcela náhle změnila osobu jednatele i majitele a ten původní, Richard Burgert, přestal s investory komunikovat.

Naprosto stejný modus operandi zvolil podnikatel také v případě společnosti s ručením omezeným Maurice Bohemia, jejíž úroky po prvních dvou splátkách rovněž přestal vyplácet. Obě firmy posléze převedl na lotyšské jednatele a majitele. Investoři se nyní obávají, že své peníze už nikdy neuvidí.

Firma Sponge Factory Czech emitovala v roce 2018 dvouleté dluhopisy ve jmenovité hodnotě 25 tisíc korun, o celkovém objemu 20 mil. Kč a s ročním výnosem 9,9 %. První výplata úroků v srpnu 2018 proběhla v pořádku, ale na další – splatnou 1. února 2019 – zatím investoři stále čekají, stejně jako na oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů.

Ekologické dřevostavby v Německu chtěla z emise dluhopisů financovat společnost Maurice Bohemia, která k tomuto účelu v roce 2017 vydala rovněž dvouleté dluhopisy ve jmenovité hodnotě 25 000 Kč, úročené 9,9 %, ale v celkovém objemu 25 milionů korun. I u těchto dluhopisů emitent zpočátku splácel bez problému, ale od října loňského roku přestal.

Následné došlo k několika majetkovým převodům podílů obou firem a změnám jejich statutárních orgánů. Obě společnosti přitom pojí tatáž osoba jednatele – Richard Burgert, který během února 2019 postoupil svůj podíl v obou společnostech osobám lotyšské národnosti. V případě Sponge Factory Czech jde o jakéhosi Andrejse Jeremejevseva a v případě Maurice Bohemia o Andrise Jankovskise. Ani o jednom z převodů nebyli investoři předem informováni, jednatel Richard Burgert přestal komunikovat, a osud jimi investovaných prostředků není dosud znám.

„Jsem vlastníkem dluhopisů společnosti Sponge Factory Czech, s.r.o. (dále jen emitent), které jsem zakoupil přes portál Dluhopisy.cz. Při jejich nákupu jsem byl od pracovníka portálu ubezpečen, že se ´nemůže nic stát, společnost je prověřená a má silnou matku, která svoji dceřinou společnost (Sponge Factory Czech, s.r.o.) v případě problémů podrží´. Po roce emitent přestal vyplácet výnosy z dluhopisů a následně byla celá společnost prodána do zahraničí, konkrétně do Lotyšska,“ uvádí ke kauze jeden z vlastníků dluhopisů, pan Zbyněk Píša.

Varovným signálem měl být už jen fakt, že písemnosti mezi inzertním portálem, jehož prostřednictvím si někteří z investorů dluhopisy zakoupili a jednatelem společnosti, byly zasílány na adresu Hospůdky u Sosáka v Havířově, která však nebyla ani adresou sídel společností, ani adresou trvalého bydliště jednatele.

Jednání emitenta, resp. emitentů, proti kterému bylo již podáno několik trestních oznámení, a to jak ze strany poškozených investorů, tak ze strany inzertního dluhopisového portálu, může naplňovat skutkovou podstatu některého z trestných činů – podvodu, poškozování věřitele, legalizace trestné činnosti nebo dokonce organizované zločinecké skupiny. Investoři mezitím doufají, že se povede svolat schůze vlastníků dluhopisů, díky které budou společně moci odsouhlasit okamžité vyplacení dluhopisů z důvodu porušení emisních podmínek a následně podat insolvenční návrh, kterým se hodlají domáhat vyplacení jistiny i úroků.

Věc však komplikuje skutečnost, že inzertní portál Dluhopisy.cz neposkytuje ve věci součinnost. Odmítl např. poskytnout seznam investorů, aby měli možnost se vzájemně propojit, a tedy svolat usnášeníschopnou schůzi vlastníků dluhopisů, které se zástupci portálu navíc odmítli zúčastnit. Rovněž odmítl na svůj web umístit informaci, která by investorům usnadnila na sebe získat kontakty.

Zdroj: faei.cz

zpět na výpis