#Dluhopisový rádce

Radíme lidem, komu nenaletět!
Menu
Název společnosti

PM Pivovar s.r.o.

HISTORIE SPOLEČNOSTI

Havířovská společnost PM Pivovar s.r.o. byla do Obchodního rejstříku zapsána v květnu 2013. Jejím jednatelem byl od počátku Miloslav Prokop, kterého ve funkci později vystřídala Věra Prokopová. Základní kapitál činí 200 000 Kč.

Podle poslední zveřejněné účetní závěrky za rok 2017 činily závazky společnosti 17 672 000 Kč, zatímco základní kapitál byl minus 3 287 000 Kč. Záporný byl také výsledek hospodaření a sice – 1 379 000 Kč.

Odkaz na Veřejný rejstřík a Sbírku listin portálu Justice.cz zde.

Dne 29. 6. 2018 bylo proti společnosti zahájeno insolvenční řízení. Následně byl na společnost vyhlášen konkurs. Do insolvenčního řízení je ke končí října 2019 přihlášeno celkem 23 pohledávek v celkové výši okolo 25 mil. Kč. Insolvenční řízení zatím nebylo ukončeno.

Odkaz na Insolvenční rejstřík zde.

Společnost emitovala rizikové dluhopisy prostřednictvím portálu Businessraise.cz. Emise s názvem Dluhopis Pivovar Venuše o celkovém objemu 700 000 Kč měla být určena na modernizaci a navýšení kapacity výroby. Jmenovitá hodnota dluhopisů činila 1 000 Kč při úročení 10 %. Dluhopisy byly sice splatné až 1. září 2020, emitent se však mezitím dostal do insolvence. Dluhopisy emitované od září 2017 nebyly nikterak zajištěny.

VIZITKA PODNIKATELE

Podnikatel Miloslav Prokop, podle Živnostenského rejstříku, figuruje aktuálně v 11 firmách. Dále u jednoho podnikatelského subjektu vykonává funkci odpovědného zástupce. Jeho, zřejmě, manželka a současná jednatelka společnosti, Věra Prokopová, figuruje aktuálně ve čtyřech firmách a rovněž vykonává funkci odpovědného zástupce u jednoho podnikatelského subjektu.

Proti oběma fyzickým osobám je, navíc, v Insolvenčním rejstříku, vedeno samostatné insolvenční řízení, přičemž na oba dva byl uvalen konkurs viz detail pí. Prokopové zde a detail pana Prokopa zde.

zpět na výpis