#Dluhopisový rádce

Radíme lidem, komu nenaletět!
Menu

Podezřelé dluhopisy ve veřejné nabídce

Česká národní banka (ČNB) považuje za veřejnou nabídku investičních nástrojů nabídnutí více než 20 osobám. Podezřelí a podvodní vydavatelé dluhopisů ovšem nabízejí dluhopisy ve velkém. A ČNB je na ně krátká…

Vydat dluhopisy může v České republice kdokoli. Obecně je to správně. Ovšem chytili se toho i podvodníci, kteří nemají v úmyslu dluhopisy splatit. Zato mají výborný plán, jak se vyhnout dohledu České národní banky a své bezcenné cenné papíry prodávat veřejně.

ČNB před časem v jednom z rozhodnutí uvedla, že za veřejnou nabídku považuje nabídnutí více než 20 osobám a klepla přes prsty společnost, která prodala investiční nástroj 36 osobám. Tato společnost přitom postupovala v dobré víře dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, podle kterého je za veřejnou nabídku považováno nabídnutí více než 149 nekvalifikovaným investorům. Podvodné a podezřelé společnosti si s tím hlavu ale nedělají. Mají trik.

Skulina v zákoně

Pro „veřejnou nabídku“ bez nutnosti schválení prospektu Českou národní bankou stačí vydat menší objem dluhopisů. Konkrétně o tom hovoří Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v § 34:

(4) Ustanovení tohoto zákona o veřejné nabídce a o prospektu cenného papíru se s výjimkou uvedenou v odstavci 5[1] nevztahují na

g) cenné papíry, jejichž celková hodnota protiplnění je nižší než částka 1 000 000 EUR; tato částka se vypočítává za cenné papíry nabízené ve všech členských státech Evropské unie v průběhu 12 měsíců,“

… tudíž podvodná společnost může oficiálně vydat pouze 1 mil. EUR či ekvivalent v českých korunách nominální hodnoty dluhopisů a ČNB je na ní dle zákona krátká. Podezřelé společnosti ovšem mívají „skuliny“ v účetnictví a ani z obchodního rejstříku nejsou zřejmé jejich účetní závěrky, tudíž finální objem dluhopisů může být výrazně vyšší – podle toho, kolik důvěřivců se nechá nachytat.

„Neveřejná“ nabídka pro 1 milion lidí

Direct Profit

Příkladem neveřejné nabídky na základě výjimky po malý objem jsou dluhopisy Direct Profit. Jedná se již o druhou emisi společnosti Direkto s.r.o. V rámci ní chce prodat 1 000 ks dluhopisů v nominální hodnotě 25 000 Kč – tedy celkem 25 mil. Kč, což je méně než 1 mil. EUR. Nabízí za ně lákavý úrok 9,12 %. Poměrně nekulaté číslo, aby vypadalo, že je výsledkem složité kalkulace ceny peněz.

V první emisi byla skromnější a stačilo jí prodat dluhopisy za 12,5 mil. Kč po 125 tis. Kč nominální hodnoty.

A jak společnost získává kupující? Zpravidla masovou inzercí. Jedna z cest je rozeslání e-mailové nabídky prostřednictvím systému eRmail.cz, který uvádí, že má v České republice 1 078 841 uživatelů. „Uživatel“ v jejich podání bude pravděpodobně spíše „e-mail“ než „člověk“. Protože v tomto systému jsou příjemci e-mailů „placeni“ za přečtení reklamní nabídky (tj. kliknutí na odkaz), je pravděpodobné, že velké množství lidí bude mít registrováno více e-mailů. A není ani jisté, na kolik e-mailů byla nabídka zaslána. Je ale téměř jisté, že na více než 20 či 149.

Obrázek 1: Náhled části e-mailu s nabídkou dluhopisu Direct Profit z 13. 6. 2018

Direct Profit - Direkto - dluhopisy - podvod

E-Mobility

Pravděpodobně ze stejné dílny, byť pod hlavičkou jiné společnosti s jiným jednatelem, je obdobná nabídka druhé emise dluhopisu E-Mobility od společnosti Petlas CZ s.r.o. Jediný rozdíl je, že na rozdíl od Direct Profit vytváří příběh, na který mají být prostředky použité. A nabízí „kulatou“ úrokovou sazbu 9 %.

I Petlas CZ se v první emisi smířil s nižším „oficiálním“ příjmem a vydal dluhopisy v objemu 12,5 mil. Kč po 25 tis. Kč.

Obrázek 2: Náhled části e-mailu s nabídkou dluhopisu E-Mobility z 6. 6. 2018

E-Mobility - Petlas CZ - dluhopisy - podvod

Proč jsou společnosti podezřelé

Zmíněné i některé další společnosti (např. od společnosti Grand Koil s.r.o či dluhopis Senior Trend od Hope – Stav, a.s.) neuvádějí povinné dokumenty (rozvahu a výkaz zisků a ztrát) v obchodním rejstříku. Nelze tedy ověřit jejich finanční situaci, kterou ani nezmiňují ve svých dluhopisových prospektech. Půjčit jim peníze je srovnatelné s tím, když vytáhnete peněženku na Hlavním nádraží v Praze a půjčíte peníze prvnímu člověku, kterého potkáte.

Některé společnosti jsou navíc provázány na Miroslava Jirsu a jeho další společnosti (netýká se pouze Direkta), přičemž jsou pochybnosti o jeho důvěryhodnosti a zároveň některé s ním provázané společnosti nejsou schopné splatit své závazky[2].

Začínají se též množit zkušenosti zklamaných investorů:

Podlehla jsem výhodné nabídce na internetu, která nabízela dluhopisy Petlas.cz s 9% zhodnocením. Koupila jsem 8 ks dluhopisů, aniž bych se předem o firmu a pana Jirsu zajímala. Nenapadlo mne, že je možné vydat dluhopisy bez souhlasu banky. Nevěděla jsem ani o minulosti pana Jirsy. Když jsem vše zjistila, málem jsem se zhroutila. Vložila jsem do toho úspory, které jsem měla připraveny na koupi bytu. První výnos byl vyplacen s krátkým zpožděním. Druhý výnos zatím vyplacen nebyl a je to již týden od termínu. Firma neodpovídá na emaily. Vůbec teď nevím, co mám dělat.Jsem bezradná, Nedovedu si představit, že bych o ty peníze měla přijít. Tato firma Petlas vydala další dluhopisy pod názvem EMOBILITY. Zřejmě se jim daří.
JE TU NĚKDO, KDO DLUHOPISY PETLAS CZ NAKOUPIL?

Eva, 20. 5. 2018

Dne 22. 5. 18 jsem zakoupil dluhopis BEDDING v hodnotě 25 000 Kč. Platba byla na účet společnosti převedena tentýž den a objednávka vyřízena také v tento den – potvrzeno emailem a zároveň připsána zpráva, že dluhopis bude vydán a doručen jako cenné psaní na moji adresu. Dnes je 11. 6. 18 a nebylo mi doručeno nic. Dnes jsem odeslal 3. email na kontakt uvedený u nabídky koupě dluhopisu. Do konce tohoto týdne budu čekat na nějaké rozumné vyjádření, pokud neodpoví, budu to muset řešit nejspíše podáním trestního oznámení pro podvod. BEDDING dluhopis je vydáván pod hlavičkou GRAND KOIL s.r.o., ve které figuruje jako „jediný“ jednatel pan M. JIRSA. Předem nikoho nechci pomlouvat ani dehonestovat, ale po přečtení komentářů u tohoto, mám stále větší a větší pocit, že jsem někomu naletěl.

Josef, 11. 6. 2018

Při výběru dluhopisů je potřeba být obezřetný. U dluhopisů bez schváleného prospektu od ČNB to platí dvojnásob.


[1] Výjimka znamená, že pokud chce emitent nechat přijmout dluhopisy na veřejný trh, pak může prospekt podle zákona vydat a nechat schválit Českou národní bankou.

[2] „Petlas CZ je vlastněna společností Ilton Trade Ltd. se sídlem v Manchesteru ve Velké Británii. Tato firma je vlastníkem i dalších společností v České republice. Za pozornost stojí především Ilton s.r.o., která je toho času v konkurzu. Dluží více než 12 mil. Kč a její majetek podle odhadu dosahuje částky 277 833,34 Kč.“ – viz článek Pozor na „výhodné“ dluhopisy. Peníze zpět nedostanete.

Zdroj: Investujeme.cz

zpět na výpis