#Dluhopisový rádce

Radíme lidem, komu nenaletět!
Menu

Podnikatel Tomáš Bárta je v úpadku, soud povolil oddlužení

Podnikatel Tomáš Bárta je v úpadku, jeho firma EMTC dluží věřitelům téměř 800 milionů korun, Bárta pak 134 milionů. Úpadek v pondělí vyhlásil Městský soud v Praze sdělila ČTK Eliška Skřivanová z portálu Rizikovedluhopisy.cz. Firma nabízela dluhopisy, v září ale oznámila neschopnost splácet jistinu i úroky.

Skřivanová tvrdí, že peníze věřitelů jsou ve velkém ohrožení, protože tím se dává dlužníkům možnost vyhnut se splacení většiny svých závazků. Bárta toto tvrzení odmítá.

Vedle úpadku soud rozhodl i o povolení oddlužení. Jak uvádí insolvenční zákon, pokud dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti spojené s oddlužením, insolvenční soud dlužníka osvobodí od placení pohledávek v dosud neuspokojené výši. Do výčtu povinností patří mj. poctivý záměr a schopnost měsíčně splácet alespoň 1989 Kč jako odměnu insolvenčnímu správci a minimálně stejnou částku ostatním věřitelům.

Podle Bárty to ale automaticky neznamená, že věřitelé musejí být uspokojeni v omezeném rozsahu či minimálně.

Bárta uvedl, že dluží 134 milionů Kč, vedle toho EMTC dluží svým věřitelům dalších 800 milionů. Obě částky se však v rozsahu 65 milionů překrývají, neboť v uvedeném rozsahu jsou Bártovy závazky ručitelské právě za vydané dluhopisy, tzn. obě částky nelze sčítat.

“Návrh na oddlužení byl z mé strany podán a jeho cílem je zejména zajistit zpeněžení především nároků vůči Bohemia Energy Entity ve prospěch věřitelů mých a věřitelů mých společností,” napsal ČTK.

Věřitelé mají nyní dva měsíce na přihlášení svých pohledávek.

O finančním zdraví EMTC se spekulovalo delší dobu v souvislosti s výsledky hospodaření. Podle účetní závěrky z června 2018 vykázala EMTC ztrátu téměř 70 milionů Kč. Bárta ztrátu opakovaně vysvětloval plánovaným zadlužením v rámci investičního rozvoje softwarového projektu Lipa Learning.

Zdroj: Novinky.cz

zpět na výpis