#Dluhopisový rádce

Radíme lidem, komu nenaletět!
Menu

Senior Trend: Výhodný dluhopis, nebo podvod?

Internetem se šíří inzerce nového firemního dluhopisu Senior Trend. Nabízí vysoký výnos. Firma je ale napojena na osoby a firmy, před kterými Investujeme.cz již dříve varovalo. Jedná se o podvod?

V červnu tohoto roku jsme varovali před trojicí firem vydávajících dluhopisy s 9% a 10% úročením. Jejich prezentace byly totožné a propojoval je jeden člověk s pohnutou minulostí – Miroslav Jirsa. A on stojí též za novou emisí dluhopisů Senior Trend společnosti HOPE – STAV, a.s.

Dluhopisy Senior Trend na rozdíl od předchozích nabízejí i příběh, na co budou peníze využity. „Naším záměrem je rozšíření činnosti o dovoz, prodej, pronájem a servis elektrických skútrů a vozíků pro seniory a osoby s omezenou mobilitou,“ uvádí na stránkách a doplňuje: „Podstatnou část našich budoucích příjmů bude tvořit pronájem vozíků v turisticky frekventovaných destinacích. Seniorům a mobilně omezeným lidem tato služba umožní snazší dostupnost, plné využití navštívených lokalit a příjemnou relaxaci.

Příběh o využití prostředků a plánovaném navýšení příjmů zvyšuje důvěryhodnost investiční příležitosti. Společnost HOPE – STAV chce získat dle prohlášení na stránkách až 25 mil. Kč prostřednictvím emise 1 000 ks dluhopisů s nominální hodnotou 25 tis. Kč, splatností 36 měsíců a úročením 9 % ročně. Důvěryhodnost emise ovšem snižují další skutečnosti.

První indicií je, že prospekt dluhopisu není schválen Českou národní bankou (ČNB). To sice není povinnost emitenta, ale bez schválení ČNB nesmí být dluhopis ve veřejné nabídce – to např. znamená, že nesmí být nabídnut většímu počtu než 150 drobných investorů. Bohužel v tomto směru zákon o podnikání na kapitálovém trhu obsahuje řadu výjimek, díky nimž lze i bez schválení prospektu dluhopis veřejně nabízet.

Nejčastěji využívanou výjimkou je, že objem protiplnění emise nepřekročí ekvivalent 1 mil. EUR,“ uvádí JUDr. Lumír Schejbal z advokátní kanceláře Schejbal&Partners. Tato výjimka je s největší pravděpodobností využívána i v tomto případě.

Podvod na druhý pohled

První pohled na nabídku dluhopisů Senior Trend je pozitivní – krásný příběh, ještě se sociálním nádechem, dobrý výnos, rozumná splatnost… Druhý pohled ale již tak příznivý není.

Akciová společnost HOPE – STAV, a.s. byla založena v roce 1997 a věnovala se zejména stavební činnosti. Na trhu je dlouhodobě etablována, přičemž v současné době plánuje podstatné navýšení objemu svých obchodních aktivit,“ uvádí stránky SeniorTrend.cz. Má to ale háček.

„Podstatné navýšeni obchodních aktivit“ rozhodně nebude problém. Firma je sice v obchodním rejstříku vedená od roku 1997, ovšem v poslední účetní závěrce (za rok 2015) má ve výsledcích samé nuly – nevyvíjela žádnou činnost. Z nuly se aktivity zvyšují velmi snadno… důvěru to ale rozhodně nevzbuzuje.

Stejný pohled je na účetní závěrky z let 2014 a 2013. Několik předchozích let chybí a poslední zaznamenaná činnost byla v roce 2009 – se ziskem 12 tis. Kč, pravda, při obratu 1,229 mil. Kč.

Miroslav Jirsa na scéně

V dříve zkoumaných společnostech a jejich dluhopisů vystupoval Miroslav Jirsa v pozadí, byť ne zcela maskován. Byl kupříkladu majitelem a jednatelem britské (zkrachovalé či uzavřené) společnosti, která vlastnila české společnosti vydávající dluhopisy. V případě společnosti HOPE – STAV a dluhopisu Seniort Trend se vynořil jako jediný akcionář.

Posledním notářským zápisem z 23. 8. 2017 si Miroslav Jirsa připravil půdu pro emisi dluhopisů. Přihlásil se s výpisem jako jediný akcionář (na předešlé valné hromadě v roce 2013 pouze předseda představenstva Josef Uhlíř konstatoval, že jsou přítomni všichni akcionáři), změnil představenstvo a upravil stanovy.

Kdo je Miroslav Jirsa?

Jako spolumajitel a jeden z jednatelů stál u konkursu nepojištěné cestovní kanceláře Kvaizbo. Ta vznikla v roce 2000, o rok později již neměla na zaplacení povinného pojištění a přišla o živnostenské oprávnění a v roce 2002 skončila ve ztrátě 29 mil. Kč. Konkurs byl ukončen v roce 2006 pro nedostatek majetku.

Ani trestní rejstřík Miroslava Jirsy není zcela bez poskvrny. „Jirsa byl obviněn z několika trestných činů, mj. z podvodu. Soud mu nakonec udělil podmíněný trest dva roky na pět let a na čtyři roky zákaz činnosti v oboru,“ uvádí server KrachyCestovek.cz.

Do oboru cestovního ruchu se Miroslav Jirsa vrátil v roce 2014 se společností Ilton Travel. „Oficiálně ale za Ilton jedná jiný podnikatel, který bydlína obecním úřadě, přesto firma dostala koncesi na provozování CK a spolupracují s ní největší hráči v branži,“ popsal „specifikum“ společnosti server KrachyCestovek.cz v prosinci 2014. Cestovní kancelář se záhy v září 2014 přejmenovala na Ilton Trading. Vlastníkem byla (a stále je) „britská“ společnost Ilton Trade Ltd. Miroslava Jirsy.

Závěrem

Investici do Senior Trend rozhodně nelze doporučit. Společnost, která je vydává, se sice honosí 20letou tradicí, ale minimálně několik posledních let byla pouze spící schránkou bez jakékoli činnosti. Také napojení na další společnosti bez historie či s historií bankrotářů prostřednictvím jediného majitele Miroslava Jirsy nezvyšuje důvěryhodnost.

Zdroj: Investujeme.cz

zpět na výpis