#Dluhopisový rádce

Radíme lidem, komu nenaletět!
Menu

Skupina EMTC přestala plnit závazky, svolává vlastníky dluhopisů

Skupina EMTC Tomáše Bárty má finanční problémy. Její hospodaření je již několik let po sobě ztrátové a zadlužení roste. Bárta vsadil na vzdělávací aplikaci, díky které vydal dluhopisy, které mu byly schváleny až do výše 3 miliard. EMTC ale své závazky nyní přestala vyplácet. Celková hodnota vydaných a nesplacených dluhopisů skupiny činí více než 680 milionů korun.

Skupina oznámila pozastavení svého dluhopisového programu kvůli problémům, se kterými se v současné době potýká. Bárta proto nyní svolává setkaní vlastníků dluhopisů.

Důvodem svolání uvedeného setkání je současná situace naší společnosti vyvolaná opakovanými dlouhotrvajícími útoky ze strany třetích osob, kdy na základě doporučení právních poradců naší společnosti jsme byli nuceni pozastavit náš dluhopisový program, neboť nám bylo právními poradci zakázáno jak emitovat nové dluhopisy, tak vyplácet jistiny dluhopisů a jejich úroky,“ napsala firma svým věřitelům v pozvánce na setkání, kterou má iDNES.cz k dispozici.

Hospodářské výsledky skupiny EMTC jsou nejméně posledních 5 let v záporných číslech. Již šestým rokem Tomáš Bárta sázel na vzdělávací aplikaci Lipa Learning. Do jejího vývoje nainvestoval téměř 0,5 mld. korun, získaných zejména díky vydaným dluhopisům. Ani ta mu ale očekávaný výnos zatím nepřinesla.

Na radu právních poradců nechceme dávat  bližší informace, tak, aby aby věřitelé našich dluhopisů měli informace nejdříve od nás a ne zprostředkovaně přes média,“ řekl iDNES.cz Bárta. V pozvánce na setkání věřitelů EMTC, která proběhne 2. září, uvádí, že „chce seznámit se všemi rozhodnými skutečnostmi a informacemi týkajícími se aktuálního stavu firmy.“ Současně chce prezentovat řešení stávající situace.

Jisté ale je, že se věřitelé nyní ke svým penězům nedostanou. Skupině se dlouhodobě nedaří, její zadlužení neustále roste a věřitelé se nemohou spolehnout na žádné záruky. V ohrožení jsou tak prostředky přesahující částku 680 milionů korun.

Problémy EMTC jsou dlouhodobé

Podle mezitímní účetní závěrky z června roku 2018 vykázala společnost ztrátu téměř 70 mil. Kč. Bárta zvyšující se zápornou hodnotu vlastního kapitálu opakovaně vysvětloval plánovaným zadlužením v rámci investičního rozvoje softwarového projektu Lipa Learning, do kterého vkládá své obchodní ambice.

O finančních problémech hovořil i auditor společnosti, který uvedl: „Upozorňujeme, že i v této účetní závěrce byly identifikovány významné skutečnosti popsané v Příloze účetní závěrky Společnosti, které by mohly ohrozit předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky. V posledních letech se opakovaly vysoké ztráty, za rok 2017 bylo dosaženo zisku jen díky výnosu z pohledávky z titulu odškodnění, o kterou Společnost vede soudní spor,“ píše Ing. Tomáš Vondrák, Auditorský ateliér s.r.o..

Redakce iDNES.cz má auditní zprávu k dispozici.

Podle auditora byly identifikovány významné skutečnosti, které „by mohly ohrozit předpoklad nepřetržitého trvání skupiny.“ Neboli celé skupině hrozí existenční potíže. Dalším problémem podle auditora je, že Bárta spoléhá pouze na úspěch jediného projektu.

Problémy i s ČNB

Bárta měl před dvěma lety problémy i s Českou národní bankou (ČNB), kdy jeho skupina dostala pokutu 600 tisíc korun kvůli jednání v rozporu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu. EMTC veřejně nabízela dluhopisy předem vytipovaným investorům, jejichž počet překročil zákonem povolenou hranici 149, určenou pro podlimitní emise.

I přes tuto skutečnost ČNB v únoru 2019 společnosti EMTC schválila dluhopisový prospekt, který ji opravňuje emitovat dluhopisy až do výše 3 mld. Kč.

Zdroj: iDnes.cz

zpět na výpis